TALOUSARVIOALOITE  508/2010 vp

TAA 508/2010 vp - Esa Lahtela /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen työllisyysperusteisiin investointeihin

Eduskunnalle

Rakennemuutosten hallinnassa ja vaikeimpien työttömyysalueiden apuna ovat olleet työllisyysperusteiset investointirahat, joita hallitus nyt vähentää tuntuvasti. Työllisyysperusteisilla investoinneilla on edistetty uusien työpaikkojen syntymistä ottamalla samalla huomioon alueelliset työllisyysnäkökohdat. Investointirahoilla on tuettu esimerkiksi Lapin matkailun kehittymistä ja Pohjois-Karjalan rakennemuutosten hallintaa. Myös Kymenlaakso, joka on voimakkaan rakennemuutoksen aluetta, on hyötynyt investointiavustuksista. Näillä määrärahoilla on rahoitettu merkittävästi tärkeitä infrastruktuurihankkeita, jotka ovat luoneet edellytyksiä elinkeinotoiminnan kehittämiselle ja yritysten sijoittumiselle.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  32.30.64 lisäyksenä 26 000 000 euroa työllisyysperusteisiin investointeihin.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Esa Lahtela /sd

​​​​