TALOUSARVIOALOITE 508/2013 vp

TAA 508/2013 vp - Kimmo Tiilikainen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen

Eduskunnalle

Yksityistiet ovat olennainen osa suomalaista tieverkostoa. Laajan yksityistieverkoston kunnossapito on edellytys toimivalle maa- ja metsätaloudelle, bioenergiakuljetuksille ja muulle elinkeinotoiminnalle.

Haja-asutusalueilla asuvien perheiden työssäkäynti-, asiointi- ja koulumatkojen kannalta on tärkeää, että tiestö on ajettavassa ja kuljettavassa kunnossa läpi vuoden. Ilman toimivaa yksityistieverkostoa myös mökkiläisten, sienestäjien, marjastajien ja muiden luonnossa kulkeminen vaikeutuisi huomattavasti.

Talousarvioaloitteella on työllisyyttä ja talouskasvua edistävä vaikutus.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.50 lisäyksenä 18 000 000 euroa yksityisteiden kunnossapitoon ja parantamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Markus Lohi /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Mikko Savola /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Juha Sipilä /kesk
 • Ari Torniainen /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk

​​​​