TALOUSARVIOALOITE 509/2013 vp

TAA 509/2013 vp - Kimmo Tiilikainen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maakunnan kehittämisrahaan

Eduskunnalle

Maakunnan kehittämisraha on keskeinen rahoitusväline maakuntien omaehtoisen alueellisen keittämistoiminnan tukemiseksi. Kuluvan vaalikauden aikana hallitus on leikannut maakunnan kehittämisrahaa joka vuosi. Kun se oli vuonna 2011 vielä 32 156 000 euroa, esittää hallitus ensi vuodelle kehittämisrahaa enää 5 566 000 euroa.

Hallitus vie toiminnallaan siemenrahat monelta talouskasvua edistävältä hankkeelta. Maakuntien kehittämisrahan avulla myönnetyn avustuksen saannin edellytyksenä on, että myös hakija itse osallistuu rahoitukseen. Maakunnan kehittämisraha on ollut väline, jonka vipuvaikutukset alueiden kehittämiseen ovat olleet merkittävät, Näin tulevaisuudessa jää saamatta merkittävä määrä sellaisia verotuloja ja työpaikkoja, joita maakunnan kehittämisrahojen avulla käynnistetyt hankkeet olisivat voineet tuottaa.

Raha on ollut perinteisesti erittäin merkittävä maakuntien elinkeinoelämän ja osaamisen kannalta. Yrityksiä eri hankkeissa on ollut mukana vuosittain 7 000. Vuosien 2007—2010 välillä uusia työpaikkoja lasketaan syntyneen 1 700 ja uusia yrityksiä 270.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  32.50.43 lisäyksenä 10 000 000 euroa maakunnan kehittämisrahaan.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Markus Lohi /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Mikko Savola /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Juha Sipilä /kesk
 • Ari Torniainen /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk