TALOUSARVIOALOITE 51/2013 vp

TAA 51/2013 vp - Lasse Hautala /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen seututien 274 peruskorjaukseen ja päällystämiseen välillä Kauhajärvi—Karvia

Eduskunnalle

Seututie 274 yhdistää Kauhajoen Kauhajärveltä kantatien 44 ja Karvian keskustan sekä edelleen valtatien 3. Sitä kautta voidaan kulkea myös Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuistoon. Tie on saanut seudullisen tien merkinnän ja viitoituksen muutama vuosi sitten. Tie on päällystämätöntä noin 7,5 kilometrin osalta. Tiellä on suuria kelirikko-ongelmia keväisin.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 200 000 euroa seututien 274 perusparannuksen aloittamiseen välillä Kauhajärvi—Karvia.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Lasse Hautala /kesk