TALOUSARVIOALOITE 51/2014 vp

TAA 51/2014 vp - Lasse Hautala /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kantatien 44 peruskorjaukseen välillä Kauhajoki ja Aronkylä—Honkajoki

Eduskunnalle

Liikenneministeriö on vuonna 1993 muuttanut Kauhajoen ja Äetsän välisen tien kantatieksi 44. Tien nimi on Pohjanmaantie. Tieyhteys on erittäin tärkeä eteläpohjalaiselle vientiteollisuudelle sekä satakuntalaiselle ja eteläpohjalaiselle kotimarkkinateollisuudelle, muun muassa Euroopan suurimmalle Atria Oyj:n nautateurastamolle, joka sijaitsee Kauhajoella. Tiestä on osa edelleen peruskorjaamatta kantatieluokan rasituksen omaavaksi tieksi sille suunnitellun uuden tielinjauksen osalta. Nykyinen tierakenne on peruskorjaamattomalta osalta rappeutumassa liikennerasituksen vuoksi. Tie on tärkeä myös matkailun kannalta, koska sen varrella sijaitsee kaksi kansallispuistoa: Lauhanvuoren ja Pohjankankaan kansallispuistot.

Etelä-Pohjanmaan ja Satakunnan maakunnan liitot ovat eri lausunnoissaan pitäneet keskeisen tieosuuden uudelleenlinjausta ja peruskorjausta Kauhajärven ja Havusen välillä erittäin tarpeellisena. Vuonna 2012 on peruskorjattu osa Kauhajoen rajalta Honkajoelle menevästä tieosuudesta. Länsi-Suomen läänin sisäisessä liikenteessä kyseessä olevalla tielinjauksella on tärkeä merkitys. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 20 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perustella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 2 000 000 euroa kantatien 44 peruskorjauksen suunnitteluun ja toteutuksen aloittamiseen Kauhajoella tieosuudella Aronkylä—Honkajoki.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Lasse Hautala /kesk
  • Mikko Savola /kesk

​​​​