TALOUSARVIOALOITE 511/2013 vp

TAA 511/2013 vp - Maria Tolppanen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen ylimääräisen sanomalehtimieseläkkeen maksamiseen

Eduskunnalle

Pääministeri Jyrki Kataisen hallitus toimi oman hallitusohjelmansa vastaisesti poistaessaan valtion vuoden 2013 talousarviosta ylimääräisen sanomalehtimieseläkkeen ja heikentäessään näin journalistien sosiaaliturvaa. Kyse ei ollut suuresta menoerästä, sillä esimerkiksi vuonna 2012 reilun 1 000 euron eläke myönnettiin kymmenelle journalistille.

Yleinen eläketurva ei koske freelancetoimittajia. He työllistävät itse itsensä, eikä heillä useinkaan ole varaa maksaa itselleen kunnollista eläkettä. Ne journalistit, joiden eläke on hyvin alhainen ja joille olisi voitu myöntää ylimääräinen sanomalehtimieseläke, ovat nyt väliinputoajia. He eivät saa sanomalehtimieseläkettä eivätkä mitään muutakaan kohennusta sosiaaliturvaansa, koska sosiaali- ja terveysministeriön asettaman luovilla aloilla työskentelevien ja muiden itsensä työllistävien sosiaaliturvatyöryhmän työ ei ole tuottanut vielä mitään tuloksia.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  29.80.16 lisäyksenä 126 000 euroa ylimääräisten sanomalehtimieseläkkeiden maksamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Maria Tolppanen /ps
  • Ritva Elomaa /ps
  • Mika Niikko /ps