TALOUSARVIOALOITE 511/2014 vp

TAA 511/2014 vp - Kaj Turunen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen "Väliaikainen yrittäjyys" -selvitystyön tekemiseen

Eduskunnalle

Työelämä muuttuu. Elämänmittaiset työurat ovat historiaa. Työsuhteet ovat nykyisin yhä useammin määräaikaisia ja projektiluontoisia. Ihmisen on entistä vaikeampaa saada rakennettua keskeytymätöntä työuraa ja siten toimeentuloa. Maassamme pitäisi olla järjestelmä, jossa väliaikaisella yrittämisellä voitaisiin täydentää työuria. Nykyisin yritystoiminnan aloittaminen on suhteellisen yksinkertaista, mutta lopettaminen sitä vastoin ei. Tarkoittamassamme järjestelmässä ihminen jäätyään työttömäksi tai tultuaan lomautetuksi ei välttämättä hakeutuisikaan työttömyysturvan piiriin, vaan toteuttaisi yritysidean tai tekisi työsuoritteita yrittäjänä. Tämän vuoksi pitäisi olla mahdollista ilmoittautua yksinkertaisesti ja helposti esimerkiksi pankkitunnuksilla verottajan nettisivuilla väliaikaiseksi yrittäjäksi. Olisi oltava mahdollisuus milloin vain lopettaa yritystoiminta samalla lailla ilmoittamalla siitä verottajalle ja palata toisen palvelukseen tai työttömyysturvan piiriin. Aloittamisen ja lopettamisen pitäisi olla pelkkä ilmoitusasia ilman kansalaiselle aiheutuvaa byrokratiaa. Yrittäjänäoloajasta maksettaisiin esimerkiksi päivämaksu, joka pitäisi sisällään kaikki lakisääteiset maksut eläketurvasta ennakkoveroihin. Ne, jotka olisivat rekisteröityneet väliaikaisiksi yrittäjiksi vuoden aikana, tekisivät vuoden lopussa kevyellä kirjanpidolla tarkemman selvityksen tuloistaan verottajalle.

Tällaisella mallilla saataisiin lyhytaikaiset työsuoritteet verotuksen piiriin ja valtio säästyisi tältä osin työttömyysturvan maksamiselta. Myös työn teettäjälle se olisi vaivaton tapa teettää työtä, ja tätä kautta varmasti työtilaisuudet merkittävästi lisääntyisivät. Helppo ja yksinkertainen yritystoiminnan lopettaminen poistaa kynnyksen aloittamiselta. Aloittaminen taas voi johtaa menestystarinaan. Lähes kaikki suuryrityksetkin ovat saaneet alkunsa autotallista.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  32.30.51 lisäyksenä 150 000 euroa "Väliaikainen yrittäjyys" -selvitystyön tekemiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Kaj Turunen /ps
  • Reijo Hongisto /ps
  • Ritva Elomaa /ps
  • Anne Louhelainen /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps
  • Juho Eerola /ps

​​​​