TALOUSARVIOALOITE 514/2013 vp

TAA 514/2013 vp - Ari Torniainen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 26 perusparannushankkeen aloittamiseen

Eduskunnalle

Valtatie 26 on tärkeä yhteys Etelä-Karjalan puunjalostusteollisuuden sekä Kotkan ja Haminan satamien välillä. Tämän vuoksi sillä liikkuu paljon raskasta liikennettä. Tie on melko kapea, mäkinen ja mutkainen. Runsaan raskaan liikenteen osuuden ja tien luonteen takia perusparannushanke on liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden takia tärkeä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 1 000 000 euroa valtatien 26 perusparannuksen aloittamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Ari Torniainen /kesk
  • Reijo Tossavainen /ps