TALOUSARVIOALOITE 514/2014 vp

TAA 514/2014 vp - Kauko Tuupainen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen rataosuuden Orivesi—Jämsä kaksoisraiteen suunnitteluun

Eduskunnalle

Junamatka Jyväskylästä Tampereen kautta Helsinkiin kestää nopeimmillaankin runsaat kolme tuntia, ellei tapahdu myöhästymisiä. Tampere—Jyväskylä-rataosa on Tampereen ja Oriveden välistä osuutta lukuun ottamatta vain yksiraiteinen ja mutkaisuutensa vuoksi nopealle liikenteelle sopimaton. Raideliikenteen kilpailukyky henkilöautoliikenteen kanssa ei ole riittävä etenkään syöttöliikenteessä Jyväskylästä Helsinki-Vantaan lentokentälle.

Rataosa Jyväskylä—Tampere on runsaan henkilöliikenteen ohella myös merkittävä tavaraliikenteen rata. Esimerkiksi Jämsänjokilaakson metsäteollisuuden Rauman satamaan suuntautuvat vientikuljetukset muodostavat yhden Suomen suurimmista tavaraliikennevirroista. Rataosa tulee olemaan keskeisessä asemassa myös Suomen kautta aikojen suurimman metsäteollisuuden investoinnin, Äänekosken biotuotetehtaan, raaka-aine- ja vientikuljetuksille.

Jyväskylän ja Helsingin välisen junayhteyden nopeuttamista tarkastelleen alustavan tarveselvi-tyksen mukaan Tampere—Jyväskylä-rataosaa olisi järkevää kehittää rakentamalla rata kaksiraiteiseksi Jyväskylään saakka. Liikenneviraston ja Keski-Suomen liiton teettämässä esiselvityksessä rataosaa esitetään parannettavaksi siten, että lopputilanteessa koko matkalla on nopea kaksoisraide, jonka kiireellisin osuus Orivedeltä Jämsään toteutettaisiin 2020-luvun alkupuoliskolla. Tämän osuuden suunnitteluprosessi, jonka ensimmäisenä vaiheena tapahtuu hankkeen ympäristövaikutusten arviointi ja siihen liittyvä alustava yleissuunnittelu, on syytä käynnistää mahdollisimman pian.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa rataosuuden Orivesi—Jämsä kaksoisraiteen suunnitteluun.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Kauko Tuupainen /ps
  • Eila Tiainen /vas
  • Anne Kalmari /kesk
  • Aila Paloniemi /kesk
  • Mauri Pekkarinen /kesk
  • Teuvo Hakkarainen /ps

​​​​