TALOUSARVIOALOITE 517/2013 vp

TAA 517/2013 vp - Ari Torniainen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 6 perusparannukseen välillä Taavetti—Lappeenranta

Eduskunnalle

Valtatie 6 on Suomen teollisuuden raaka-aine- ja satamakuljetusten tärkeimpiä väyliä sekä Suomen ja Venäjän välisen tieliikenteen toinen pääyhteys. Osuudella Taavetti—Lappeenranta (27 km) liikennöi päivittäin 8 600—12 400 autoa, joista poikkeuksellisen suuri osuus (20—25 %, lähes 2 000 autoa) on raskasta liikennettä, arkipäivisin jopa 2 300.

Vuoden 2009 taloustaantuman jälkeen on valtatien 6 liikenne kasvanut jälleen selvästi enemmän kuin yleensä päätieverkollamme. Tämä johtuu erityisesti rajaliikenteen voimakkaasta lisääntymisestä. Raskaan liikenteen ja henkilöautoliikenteen suuri määrä aiheuttaa usein jonoutumista kapealla valtatiellä ja ongelmia tasoliittymissä. Ohitusmahdollisuudet ovat riittämättömät ja nopeustasovaihtelut aiheuttavat omat riskinsä. Tiejaksolla tapahtuu vuosittain keskimäärin 6 henkilövahinkoon johtavaa onnettomuutta. Kuolonkolareita on tapahtunut viiden vuoden (2007—2011) aikana kolme. Onnettomuusriski on yli kaksinkertainen verrattuna valtateiden keskimääräiseen riskiin. Tie kulkee Jurvalan taajaman läpi, ja liikenne aiheuttaa asukkaille turvattomuutta sekä terveys- ja ympäristöhaittoja. Nopeusrajoituskaan ei tarjoa riittävää turvaa ja joustavuutta valtatiellä.

Taavetti—Lappeenranta-välille on suunniteltu kaksiajoratainen valtatie. Tieosuus on suoraa jatkoa Imatran ja Lappeenrannan välille parannettuun valtatieosuuteen. Taavetti—Lappeenranta-välin nykyiset liikennemäärät, liikenteen koostumus sekä erityisesti itäliikenteen aiheuttama kasvupotentiaali edellyttävät ratkaisua, jossa molempiin suuntiin on kaksi ajokaistaa käytettävissä. Hanke sisältää Jurvalan taajaman ohittamisen eteläpuolelta radan maastokäytävässä.

Hanke on liikennepoliittisessa selonteossa hallituskauden aikana aloitettavien kohteiden joukossa. Hanke on suunniteltu "liikennerevoluutiohengessä" nykyinen valtatie optimaalisesti hyödyntäen.

Hankkeen tiesuunnitelma on valmis ja tuli lainvoimaiseksi vuoden 2013 alkupuolella. Suunnitelman mukaan tieosuus parannetaan 2+2-kaistaiseksi keskikaiteelliseksi tieksi. Kaikki valtatielle jäävät liittymät toteutetaan eritasoliittyminä. Hankkeen kustannusarvio on 75 miljoonaa euroa.

Hankkeen toteuttamisella on nyt jo kiire.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 15 000 000 euroa valtatien 6 Taavetti—Lappeenranta-välille tulevan tien rakentamisen aloittamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Ari Torniainen /kesk
  • Kimmo Tiilikainen /kesk
  • Reijo Tossavainen /ps