TALOUSARVIOALOITE 518/2013 vp

TAA 518/2013 vp - Ari Torniainen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen aluearkkitehtitoimintaan

Eduskunnalle

Aluearkkitehtitoimintaa avustamalla edistetään maankäyttö- ja rakennuslain toteuttamista pienissä kunnissa. Aluearkkitoiminnan piirissä oli vuonna 2013 45 kuntaa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  35.20.37 lisäyksenä 500 000 euroa aluearkkitehtitoimintaan.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Ari Torniainen /kesk
  • Reijo Tossavainen /ps