TALOUSARVIOALOITE 519/2014 vp

TAA 519/2014 vp - Mirja Vehkaperä /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Oulun satamaväylän syventämiseen

Eduskunnalle

Oulun satama on elinvoimainen ja useita uudistuksia vastikään läpikäynyt satama. Satamaan liikennöi keskimäärin yhdestä kahteen laivaa päivittäin. Jotta satama pysyy kilpailukykyisenä jatkossakin, satamaväylää on syvennettävä nykyisestä 10 metristä 12 metriin. Logistiikan tehostaminen vaatii entistä suurempia laivakokoja. Kun aluksen syväys kasvaa 10 metristä 12 metriin, merikuljetusten yksikkökustannus pienenee 40 prosenttia. Satamaväylän syvennyksellä voidaan näin ollen kompensoida laivaliikenteelle tulevien uusien rajoitusten, kuten rikkipäästörajoituksen, vaikutuksia.

Syventäminen on tehtävä myös siksi, että Oulun sataman on pystyttävä tulevaisuudessa vastaamaan nousevan kaivannaisteollisuuden tarpeisiin.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 12 000 000 euroa Oulun satamaväylän syventämiseen nykyisestä 10 metristä 12 metriin.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Mirja Vehkaperä /kesk

​​​​