TALOUSARVIOALOITE 52/2007 vp

TAA 52/2007 vp - Tarja Filatov /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtionosuuteen kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin

Eduskunnalle

Hallitus esittää ensi vuodeksi riittämätöntä määrärahaa. Katsomme, että julkisten palvelujen kehittämiseksi, palkkatasa-arvon toteuttamiseksi sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen laadun ja saatavuuden varmistamiseksi määrärahaa tulisi korottaa 600 milj. euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2008 talousarvioon momentille  33.60.30 lisäyksenä 600 000 000 euroa valtionosuuteen kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin.

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2007

  • Tarja Filatov /sd
  • Annika Lapintie /vas
  • Raimo Vistbacka /ps
  • Bjarne Kallis /kd