TALOUSARVIOALOITE 520/2013 vp

TAA 520/2013 vp - Kaj Turunen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Savonlinnan Oopperajuhlien kannatusyhdistykselle

Eduskunnalle

Savonlinnan Oopperajuhlat on Suomen kansainvälisesti merkittävin ja tunnetuin kulttuurifestivaali. Juhlat ovat tärkeä osa Suomen maakuvaa, kansallinen kulttuuri-instituutio. Oopperajuhlilla on myös keskeinen rooli Savonlinnan talousalueen elinkeinoelämän ja koko Itä-Suomen matkailun veturina.

Opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämän seurannan sekä Savonlinnan Oopperajuhlien selvitysten perusteella on käynyt ilmeiseksi, että Savonlinnan Oopperajuhlien menestyksekkään tulevaisuuden varmistaminen edellyttää rahoituksen uudelleen järjestelyjä.

Taiteellisen tason ja muun kehittämistoiminnan turvaamiseksi kestävällä tavalla julkisen lisärahoituksen vuosittainen tarve on 500 000 euroa. Tämän jälkeenkin oopperajuhlien julkinen tuki on muihin eurooppalaisiin alan huipputoimijoihin nähden selvästi pienin.

Ilman lisärahoitusta oopperajuhlilla on edessään tuotannon leikkaaminen ja juhlakauden lyhentäminen. Tämän seurauksena Savonlinnan Oopperajuhlien kansainvälinen ja aluetaloudellinen merkitys heikkenisi ja juhlat marginalisoituisivat.

Kävijätutkimusten pohjalta asiakkaiden jättämäksi suoraksi tulovirraksi Savonlinnan alueelle on laskettu 15 miljoonaa euroa/kesä ja henkilökunnan jättämäksi tulovirraksi 1 miljoona euroa/kesä. Itse juhlien vuosittainen liikevaihto on noin 8 miljoonaa euroa.

Oopperajuhlien suora työllistävä vaikutus on merkittävä: 70—90 henkilötyövuotta juhlakauden ohjelmistosta riippuen. Välilliset työllistämis- ja tulovirtavaikutukset ovat luonnollisesti vielä huomattavan paljon suurempia. Oopperan lasketaan tuovan maakuntaan vuosittain yhteensä noin 30 miljoonan euron tulovirran.

Savonlinnan Oopperajuhlat on osoittanut elinvoimaisuutensa ja uusiutumiskykynsä: kesällä 2012 juhlittiin jo satavuotisjuhlia. Toimintaa suunnitellaan kolmen vuoden strategiajaksoissa, ja tähtäimenä on talouden tasapaino yli suunnittelujakson.

Savonlinnan Oopperajuhlien tulonmuodostuksesta pääsylipputulojen osuus on alan kansainvälisissä vertailuissa täysin poikkeuksellinen, liki 70 %. Samoin omarahoitusosuus on eurooppalaisten merkittävien alan toimijoiden joukossa omaa luokkaansa, noin 85 %. Vastaavasti julkisen tuen osuus on vain 15 %, mikä on ylivertaisesti pienin eurooppalaisten huipputoimijoiden joukossa.

Säätiön perustaminen

Keskeinen osa Savonlinnan Oopperajuhlien rahoitusratkaisuja on uuden säätiön perustaminen. Säätiön keskeisenä tehtävänä on oopperajuhlien järjestäminen Savonlinnassa, keskeisenä näyttämönä Olavinlinna.

Savonlinnan kaupungin, Etelä-Savon maakuntaliiton, alueen kuntien sekä Savonlinnan Oopperajuhlien kannatusyhdistys ry:n on tarkoitus allekirjoittaa säätiön peruskirja. Perustamisvaiheen peruspääomaksi on tarkoitus kerätä 5 miljoonaa euroa seuraavasti:

  • Savonlinnan kaupunki 1 miljoona euroa
  • maakuntaliitto / alueen kunnat 0,5 miljoonaa euroa
  • kannatusyhdistys 3,5 miljoonaa euroa

Perustamisen jälkeen pääomaa vahvistetaan yksityisten ihmisten, yritysten ja yhteisöjen lahjoituksilla.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  29.80.52 lisäyksenä 3 500 000 euroa Savonlinnan Oopperajuhlien kannatusyhdistykselle sijoitettavaksi säätiön peruspääomaan.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Kaj Turunen /ps
  • Katri Komi /kesk
  • Pauliina Viitamies /sd
  • Jari Leppä /kesk