TALOUSARVIOALOITE 520/2014 vp

TAA 520/2014 vp - Mirja Vehkaperä /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Oulu—Kajaani-tieosuuden kehittämiseen valtatiellä 22

Eduskunnalle

Valtatie 22 kulkee Oulusta Muhoksen, Utajärven, Vaalan ja Paltamon kautta Kajaaniin. Tien pituus on noin 185 kilometriä. Tie toimii päätienä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntakeskusten välillä. Tiellä kulkee paljon työmatkaliikennettä molempiin suuntiin, ja tie on myös matkailijoiden kovassa käytössä. Lisäksi tiellä liikkuvat alueen yrittäjät.

Valtatien 22 kehittäminen on ollut esillä jo vuosikymmeniä. Tieosuus sisältyy vuoden 2012 liikennepoliittisessa selonteossa listattuihin, hallituskaudella 2012—2015 aloitettaviin liikenneverkon kehittämishankkeisiin. Selonteossa hanke on nostettu Pohjois-Suomen merkittävimmäksi tieinvestoinniksi. Myös Pohjois-Pohjanmaan liitto sekä ELY-keskus pitävät tieosuuden kehittämistä yhtenä tärkeimmistä liikenneinvestoinneista.

Liiikenneministeri Kyllönen lupasi hankkeelle riittävän rahoituksen, 45 miljoonaa euroa. Tällä summalla tieosuus olisi saatu riittävän hyvään kuntoon.

Nyt liikenneministeri Risikko osoittaa hankkeelle ainoastaan 15 miljoonaa euroa. Tuolla summalla tieosuutta saadaan korjattua muutama kilometri Oulun päässä. Summa ei vastaa lainkaan sitä korjaustarvetta, mikä tieosuudella on.

Tieosuuden parantaminen koko Oulu—Kajaani-välillä on erityisen tarpeellinen myös siksi, että samalla luomme kipeästi kaivattua työtä alueen rakennusalan yrittäjille.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 30 000 000 euroa Oulu—Kajaani-tieosuuden kehittämiseen valtatiellä 22.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Mirja Vehkaperä /kesk

​​​​