TALOUSARVIOALOITE 521/2013 vp

TAA 521/2013 vp - Kaj Turunen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Parikkala—Syväoron rajanylityspaikan kehittämiseen

Eduskunnalle

Suomen ja Venäjän väliset rajanylitykset ovat jatkaneet voimakasta kasvuaan myös tänä vuonna, tarve rajanylityspaikkojen kehittämiseen on mitä ilmeisin. On myös syytä varautua EU:n ja Venäjän välisen viisumivapauden toteutumiseen vuosikymmenen loppupuolella.

Nyt on käsillä mahdollisuus kehittää Parikkala—Syväoron tilapäisestä rajanylityspaikasta kansainvälinen rajanylityspaikka.

(Venäjän silloinen) Pääministeri Putin antoi maaliskuussa ohjeet Karjalan tasavallalle ja Venäjän rajaviranomaisille valmistella tarpeelliset ehdotukset ja suunnitelmat Parikkala—Syväoron kehittämisestä niin, että se voitaisiin avata kansainväliselle liikenteelle vuonna 2017. Venäjän puolella hanke etenee, ja toivomuksena on, että samoin tapahtuu myös Suomen puolella ja että kehittämistoimenpiteet sovitetaan hyvin ja koordinoidusti yhteen.

Lisärahoitusta tarvitaan mm. rajanylityspaikan infrastruktuurin suunnittelutyöhön, kehittämiseen ja välittömiin kunnostustoimiin.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 400 000 euroa Parikkala—Syväoron rajanylityspaikan infrastruktuurin suunnittelutyöhön, kehittämiseen ja välittömiin kunnostustoimiin.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Kaj Turunen /ps
  • Katri Komi /kesk
  • Pauliina Viitamies /sd
  • Jari Leppä /kesk