TALOUSARVIOALOITE 521/2014 vp

TAA 521/2014 vp - Mirja Vehkaperä /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 4 parantamiseen Oulun kohdalla ja välillä Ii—Simo

Eduskunnalle

Valtatie 4 on yksi Suomen merkittävimmistä tieyhteyksistä. Se on myös ainoa koko Suomen läpi kulkeva väylä. Liikennemäärät nelostiellä välillä Oulu—Kemi kasvavat arviolta 20—40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Jo nyt tie on ruuhka-aikoina tukossa, sillä tiellä liikkuu työmatka-autojen lisäksi runsaasti rekkoja. Lisäksi tie on matkailijoiden käytössä, ja pohjoisen Suomen suurhankkeet, kuten kaivokset, tulevat entisestään lisäämään tien käyttöä. Vaarallisia ohitustilanteita syntyy päivittäin useita, eikä kuolonkolareilta ole vältytty. Tien parannustoimet ovat tarpeen myös siksi, että Oulun seudun aluerakenteen kehittämistä ei voida jatkaa toivotulla tavalla, ennen kun tie saadaan ominaisuuksiltaan vastaamaan sille kohdistuvaa liikennemäärää.

Oulun kohdalla tielle tarvitaan kolmannet kaistat ja parannukset eritasoliittymiin. Haukiputaan kohta täytyy muuttaa moottoriliikennetiestä moottoritieksi. Lisäksi välille Ii—Simo tarvitaan ohituskaistaosuudet.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 69 000 000 euroa valtatien 4 parantamiseen Oulun kohdalla ja välillä Ii—Simo.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Mirja Vehkaperä /kesk