TALOUSARVIOALOITE 523/2013 vp

TAA 523/2013 vp - Kaj Turunen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen yksityisten teiden kunnossapitoon, parantamiseen ja rakennuskustannuksiin Etelä-Savon maakunnan alueella

Eduskunnalle

Yksityistiet muodostavat oleellisen osan maaseudun tieverkostosta, ja niiden hyvä hoito mahdollistaa maaseudun asuttuna pysymisen sekä elinkeinotoiminnan kehittymisen. Lisääntynyt luonnossa liikkuminen ja erilaiset muut vapaa-ajan harrastukset lisäävät tiestön käyttöä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.50 lisäyksenä 300 000 euroa yksityisten teiden kunnossapitoon, parantamiseen ja rakennuskustannuksiin Etelä-Savon maakunnan alueella.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Kaj Turunen /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps