TALOUSARVIOALOITE 524/2014 vp

TAA 524/2014 vp - Erkki Virtanen /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtionavustukseen kunnille koulujen homekorjauksiin

Eduskunnalle

Hallituksen esityksessä eduskunnalle valtion vuoden 2015 talousarvioksi oppilaitosten perustamiskustannuksiin osoitettu määräraha esitetään poistettavaksi kokonaan talousarviosta. Kuluvana vuonna perustamiskustannusten määräraha on I lisätalousarvio huomioiden 56 milj. euroa. Perustamiskustannukset on tarkoitus rahoittaa jatkossa käyttökustannusten valtionosuudella, mitä esityksen mukaan pienennetään 102 milj. euroa. Tästä tosin noin 80 milj. euroa on kuntien rahoitusosuuden muutos ammattikorkeakoulujen rahoitusuudistuksen vuoksi. Valtionosuus ja -avustus yhteensä oppilaitosten käyttökustannuksiin ja perustamiskustannuksiin supistuu talousarvioesityksen mukaan siten n. 78 milj. euroa kuluvan vuoden tasosta.

Homekoulujen tilanne on jopa EU:n tasolla tunnustettu merkittäväksi ongelmaksi. HITEA (Health Effects of Indoor Pollutants: Integrating microbial, toxicological and epidemiological approaches) -koulututkimus vuosina 2008—2013 selvitti sisäilman biologisten epäpuhtauksien vaikutusta oppilaiden ja opettajien terveyteen kouluissa. Tämän EU:n 2,7 miljoonalla eurolla rahoittaman tutkimuksen mukaan kosteusvaurioista kärsivät homekoulut voivat muodostaa Suomessa isomman vaaran lapsille kuin muualla.

Erillisen määrärahan varaaminen homekoulujen korjauksiin on aiheellista, koska muutoin on vaara, että kunnat eivät taloustilanteensa vuoksi pysty osoittamaan käyttökustannuksista riittävää osuutta edes tarpeellisiin korjauksiin. Lisäksi rakentamisen työllistävä vaikutus heijastuu positiivisesti aluetalouteen, mikä erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa tarvitaan muutoin heikon työllisyystilanteen vuoksi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta palauttaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentin  29.10.34 ja osoittaa momentille 20 000 000 euroa oppilaitosten homekorjaushankkeisiin.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Erkki Virtanen /vas
  • Markku Rossi /kesk
  • Seppo Kääriäinen /kesk
  • Elsi Katainen /kesk
  • Pentti Oinonen /ps
  • Kari Rajamäki /sd
  • Kimmo Kivelä /ps

​​​​