TALOUSARVIOALOITE 525/2014 vp

TAA 525/2014 vp - Jyrki Yrttiaho /vr 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Vaihtoehto EU:lle Tiedotuskeskuksen tiedotustoiminnan lisäämiseen

Eduskunnalle

Eurovaalien äänestysvilkkaus on jäänyt selvästi eduskunta-, kunnallis- ja presidentinvaalien tasosta. Yksi syy tähän on kansalaisia kiinnostavan, monipuolisen EU-keskustelun puute. Vaihtoehto EU:lle Tiedotuskeskuksen (VEU) toiminta perustuu pääasiassa vapaaehtoiseen kansalaistoimintaan, mutta sen lisäksi tarvitaan myös taloudellisia resursseja järjestön työn johtamiseen, kansainvälisten yhteyksien ylläpitämiseen ja julkaisutoimintaan. VEU:n toiminnan turvaaminen on tärkeää, koska monipuolinen EU-keskustelu on välttämätöntä demokratian toteutumiseksi ja kansalaisten osallistumisen mahdollistamiseksi.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  24.90.50 lisäyksenä 80 000 euroa Vaihtoehto EU:lle Tiedotuskeskuksen (VEU) tiedotustoiminnan lisäämiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Jyrki Yrttiaho /vr

​​​​