TALOUSARVIOALOITE 526/2010 vp

TAA 526/2010 vp - Annika Lapintie /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Sotilaalliseen kriisinhallintaan ehdotetun määrärahan vähentäminen

Eduskunnalle

Aseellisten konfliktien ennalta ehkäisy, hallinta ja ratkaisu vaativat yhä enemmän kansainvälistä solidaarisuutta. Suomi on osallistunut kansainväliseen vastuunjakoon esimerkillisesti vuosikymmenien ajan painottamalla rauhanturvaamista ja kehitysyhteistyötä. Konfliktien ennalta ehkäisyssä ja rauhanrakentamisessa keskeisiä keinoja ovat aseidenriisunta, ihmisoikeuksien edistäminen ja kansalaisyhteiskunnan roolin vahvistaminen.

Suomessa on tärkeää valita, millä tavoin kriisinhallintaa tehdään. Sotilaallisessa rauhanturvaamisessa on Suomella vahvat perinteet ja osaaminen, mutta varsinkin Naton harjoittamaan väkivaltaiseen kriisinhallintaan tulee suhtautua suurella varauksella. Myöskään EU:n taistelujoukkoihin Suomen ei ole syytä osallistua.

Afganistanissa Nato on toiminnallaan vain lisännyt turvattomuutta ja aikaansaanut siviiliuhreja ja suunnatonta inhimillistä kärsimystä. Suomen ei tule osallistua tällaiseen toimintaan, vaan Suomen on vedettävä sotilaansa Afganistanista ja tuettava jatkossa maan kehitystä siviilivoimin. Suomi käyttää vuositasolla pelkästään Afganistanissa sotilaalliseen kriisinhallintaan lähes 40 miljoonaa euroa. Sotilaalliseen kriisinhallintaan osoitettuja määrärahoja on vähennettävä ja säästyneet rahat siirrettävä siviilikriisinhallinnan resursseihin.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta vähentää valtion vuoden 2011 talousarvion momentilta  27.30.20 20 000 000 euroa sotilaallisen kriisinhallinnan menoihin Afganistanissa (SKJA, ISAF) sekä EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusmenoihin ehdotetusta määrärahasta.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

 • Annika Lapintie /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Merja Kyllönen /vas
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Jyrki Yrttiaho /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Matti Kangas /vas

​​​​