TALOUSARVIOALOITE 529/2013 vp

TAA 529/2013 vp - Kauko Tuupainen /ps 

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen Uurainen—Höytiä—Yläkintaus—Kintaus-yhdystien osittaiseen peruskorjaukseen

Eduskunnalle

Uuraisten kunnan ohittavalta seututieltä (nro 630) on osin (10 km) huonokuntoinen yhdystieyhteys (nro 6250) Jyväskylästä Virroille johtavalle kantatielle 23.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 200 000 euroa päällystämättömän yhdystien peruskorjauksen aloittamiseen välillä Yläkintaus—Kintaus.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Kauko Tuupainen /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Pirkko Mattila /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Anne Louhelainen /ps