TALOUSARVIOALOITE 53/2013 vp

TAA 53/2013 vp - Lasse Hautala /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Lustilan paikallistielle 17129 Kauhajoella

Eduskunnalle

Kauhajoella sijaitseva Lustilan paikallistie 17129 on mutkainen ja kapea. Kyseisellä tiellä liikkuu paljon koululaisia ja tieosuutta kayttävätkin mm. Lustilan alakoulun oppilaat. Myös muut tienkäyttäjät, kuten työmatkalaiset, käyttävät tieosuutta pyöräillen ja kävellen piennarta pitkin. Varsin vilkkaassa käytössä olevalla tiellä on ollut useita vaaratilanteita. Tielle tulisikin rakentaa kevyen liikenteen väylä parantamaan käytettävyyttä ja liikenneturvallisuutta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Lustilan paikallistielle 17129 Kauhajoella.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Lasse Hautala /kesk