TALOUSARVIOALOITE 53/2014 vp

TAA 53/2014 vp - Lasse Hautala /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen perustieverkon ylläpitoon Vaasan vaalipiirissä

Eduskunnalle

Perustieverkolla on ratkaiseva merkitys Suomen kaltaisessa suuressa ja harvaan asutussa maassa. Maamme vienti- ja tuontiyritykset ovat riippuvaisia hyvästä logistiikasta pystyäkseen kuljettamaan tuotteitaan kustannustehokkaasti. Sama koskee elinkeinoelämää tietysti muutoinkin. Samanaikaisesti alueellinen kehitys on riippuvainen hyvistä yhteyksistä ja hyvästä perustieverkosta. Ilman tätä luodaan sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta maan eri osien välille. Kaikesta tästä huolimatta tieverkkomme rapautuu edelleen.

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan mukaan perusväylänpidossa on koko Suomessa vuotuinen 200 miljoonan euron rahoitusvaje. Perustieverkko on kansantaloudellisesti merkittävä pääoma, jonka arvo on 15 miljardia euroa. Hyvän tason ylläpitäminen on myös halvempaa kuin rappeutuneiden osuuksien korjaaminen.

Kolme neljästä kuolemaan johtavasta liikenneonnettomuudesta tapahtuu maanteillä. Kuopat, urat ja päällystevauriot aiheuttavat ongelmia myös tottuneille kuljettajille. Tieverkosta huolehtimista ei ole ratkaistu kestävällä tavalla.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 8 000 000 euroa perustieverkon ylläpitoon Vaasan vaalipiirin alueella.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Lasse Hautala /kesk
  • Mikko Savola /kesk

​​​​