TALOUSARVIOALOITE 531/2010 vp

TAA 531/2010 vp - Annika Lapintie /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 8 yhteysvälin Turku—Pori parantamisen käynnistämiseen

Eduskunnalle

Tiehankkeista Varsinais-Suomen kärkihanke on valtatien 8 yhteysväli Turku—Pori. Valtatien sujuvuuden lisäämisellä vähennetään päivittäisen työmatkaliikenteen ruuhkia ja parannetaan elinkeinoelämän kuljetusvarmuutta, kuljetusten tehokkuutta sekä matka-aikojen ennustettavuutta.

Valtatie 8 yhdistää Lounais-Suomen jatkuvasti kehittyvät satamat toisiinsa. Koska Turun ja Porin välillä ei ole suoraa rautatieyhteyttä, on valtatie 8 tärkein tavaraliikenteen väylä palvellen myös edellä esitettyjen kaupunkien lisäksi Naantalin ja Uudenkaupungin satamia.

Hallituksen liikennepoliittisessa selonteossa valtatien 8 yhteysvälihanke Turku—Pori on merkitty vuoden 2011 jälkeen aloitettaviin hankkeisiin. Hankkeen suunnitteluvalmius on hyvä ja näin hankkeen käynnistäminen vuonna 2011 on mahdollista.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  31.10.77 10 000 000 euroa määrärahan yhteysvälin Turku—Pori kokonaisvaltaisen parantamisen käynnistämiseen.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Annika Lapintie /vas
  • Esko Kiviranta /kesk
  • Marjaana Koskinen /sd
  • Pertti Hemmilä /kok
  • Jouko Laxell /kok
  • Ilkka Kantola /sd
  • Jyrki Yrttiaho /vas
  • Mauri Salo /kesk
  • Anne-Mari Virolainen /kok
  • Timo Kaunisto /kesk

​​​​