TALOUSARVIOALOITE 531/2013 vp

TAA 531/2013 vp - Kauko Tuupainen /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen rataosan Jyväskylä—Tampere parantamiseen

Eduskunnalle

Junamatka Jyväskylästä Tampereen kautta Helsinkiin kestää nykyisin runsaat kolme tuntia, ellei tapahdu myöhästymisiä. Jyväskylän ja Oriveden välinen osuus on yksiraiteinen ja mutkaisuutensa vuoksi nopealle liikenteelle sopimaton. Raideliikenne ei pysty riittävässä määrin kilpailemaan matka-ajassa ja -kustannuksissa henkilöautoliikenteen kanssa eikä myöskään voi tarjota kansainvälisille yrityksille ja tutkimusyhteisölle välttämättömiä nopeita ja varmoja yhteyksiä Helsinki-Vantaan lentokentälle.

Vuonna 2011 valmistuneessa alustavassa tarveselvityksessä tutkittiin Jyväskylän ja Helsingin välisiä eri oikoratalinjauksia sekä Tampereen kautta menevän nyky-yhteyden nopeuttamismahdollisuuksia. Selvityksen perusteella Jyväskylä—Tampere -rataosan kaksiraiteiseksi parantaminen olisi kustannuksiltaan merkittävästi oikoradan rakentamista edullisempaa ja ympäristövaikutuksiltaan vähäisempää. Maakuntien liitot eivät myöskään saaneet muodostetuksi yhteistä näkemystä jatkosuunnittelun lähtökohdaksi sopivasta oikoratavaihtoehdosta.Keski-Suomen liitto on yhdessä Liikenneviraston kanssa laadituttanut Jyväskylä—Tampere -ratahankkeesta liikennejärjestelmätasoisen esiselvityksen, joka on parhaillaan viimeistelyvaiheessa. Selvityksen mukaan rataosaa tulee kehittää vaiheittain siten, että lopputilanteessa Jyväskylän ja Tampereen välillä on koko matkalla nopea kaksiraiteinen rata. Ensimmäisessä vaiheessa tulee jo lähitulevaisuudessa toteuttaa osuudella toimenpiteitä, jotka parantavat liikennöinnin luotettavuutta ja kapasiteettia.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 10 000 000 euroa Jyväskylä—Tampere -rataosan parantamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Kauko Tuupainen /ps
  • Aila Paloniemi /kesk
  • Anne Kalmari /kesk
  • Eila Tiainen /vas
  • Teuvo Hakkarainen /ps
  • Mauri Pekkarinen /kesk
  • Tuula Peltonen /sd