TALOUSARVIOALOITE 533/2013 vp

TAA 533/2013 vp - Kauko Tuupainen /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Laajalahden kunnostuksen toisen vaiheen aloittamiseen Keski-Suomessa

Eduskunnalle

Keski-Suomen ympäristökeskus/ELY-keskus ja Laukaan kunta ovat vuosina 2006—2011 toteuttaneet yhteistyössä Lievestuoreen entisen sellutehtaan laskeutusaltaana toimineen Lievestuoreenjärven Laajalahden tyhjennysruoppauksen. Lahdesta ruopattiin noin 100 000 m3 kuitulietettä, joka läjitettiin voimalaitostuhkalla stabiloituna lahden vieressä sijaitseviin läjitysaltaisiin.

Hankkeen yleissuunnitelman ja ympäristölupaviraston luvan mukaan läjitysalue pitää peittää ja maisemoida. Tämä tehdään hankkeen 2. vaiheessa. Hankkeen loppuun saattaminen on välttämätön toimenpide, jolla mahdollistetaan alueen jatkokäytön kehittäminen ja täytetään ympäristölupaviraston luvan määräykset. Ennen hanketta aluetta hallinnoi tehtaan konkurssipesä, jolla ei ollut varoja kunnostustyön toteutukseen. Laukaan kunta osallistuu 2. vaiheeseen samalla osuudella kuin 1. vaiheeseen. Hankkeen kustannusarvio on 1,6 miljoonaa euroa, josta valtion osuus on kaikkiaan 1,28 miljoonaa euroa. Hanke toteutetaan vuosina 2014—2016.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  35.10.61 lisäyksenä 480 000 euroa Laajalahden kunnostamisen toisen vaiheen aloittamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Kauko Tuupainen /ps
  • Aila Paloniemi /kesk
  • Anne Kalmari /kesk
  • Teuvo Hakkarainen /ps
  • Mauri Pekkarinen /kesk