TALOUSARVIOALOITE 533/2014 vp

TAA 533/2014 vp - Jyrki Yrttiaho /vr 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen selvitystyöhön työeläkkeiden taitetun indeksin muuttamiseksi puoliväli-indeksiksi

Eduskunnalle

Työeläkkeissä käytössä oleva taitettu indeksi syö koko ajan eläkkeiden ostovoimaa palkkoihin nähden. Taitetussa indeksissä kuluttajaindeksin vaikutus on 80 % ja ansiotasoindeksin vain 20 %. Jotta eläkkeet saataisiin nousemaan palkkojen nousun tahdissa, pitäisi ottaa nopeasti käyttöön puoliväli-indeksi, jossa palkka- ja hintakehityksen painoarvo on sama, 50:50. On arvioitu, että taitetun indeksin takia työeläkeläiset ovat menettäneet vuoden 1995 vuosittaisesta eläketasosta noin tuhat euroa, eli saajasta riippuen noin yhden kuukauden eläkkeen verran.

Taitettu eläkeindeksi otettiin aikanaan käyttöön lamavuosien seurauksena. Perusteita sen käytölle ei enää ole. Hallituksen on ryhdyttävä selvitystyöhön työeläkkeiden taitetun indeksin muuttamiseksi puoliväli-indeksiksi.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  33.01.01 lisäyksenä 400 000 euroa selvitystyöhön työeläkkeiden taitetun indeksin muuttamiseksi puoliväli-indeksiks.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Jyrki Yrttiaho /vr

​​​​