TALOUSARVIOALOITE 534/2013 vp

TAA 534/2013 vp - Anu Urpalainen /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Kotkaniemen päärakennuksen peruskorjaukseen ja pihan uudisrakennuksen rakentamiseen

Eduskunnalle

Presidentti P.E. Svinhufvudin kotimuseo Kotkaniemi on kulttuuri- ja henkilöhistoriallisesti Suomelle merkittävä. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaiseman Museoviraston kiinteistöselvityksen mukaan Kotkaniemen museo on kuitenkin määritelty valtion ei-strategiseksi kiinteistövarallisuudeksi, mikä tarkoittaa, että museota ei selvityksen mukaan enää ole pakko pitää valtion omistuksessa. Kotkaniemen ylläpidosta vastaamaan on perustettu Kotkaniemi-säätiö, joka on valmis säilyttämään ja vaalimaan Kotkaniemen perintöä ja ottamaan vastuulleen museon toiminnan jatkumisen ja rakennusten hoitamisen. Voidakseen ottaa Kotkaniemen museon vastuulleen tarvitsee säätiö toiminnalleen taloudelliset edellytykset.

Olisi kunnioitettavaa, mikäli Suomen valtiollisen itsenäistymisen 100-vuotisjuhlavuoden tekona kohdennettaisiin 2 000 000 euron investointiraha Kotkaniemen päärakennuksen korjaukseen sekä pihaan rakennettavaan sosiaalitilat käsittävään uudisrakennukseen.

Valtion vuoden 2008 III lisätalousarviossa ja vuoden 2009 varsinaisessa talousarviossa oli opetus- ja kulttuuriministeriön momentille 29.80.50 varattu 2 000 000 euroa Tali-Ihantalan tieto- ja näyttelykeskuksen toteuttamiselle. Hanke ei kuitenkaan toteutunut. Ehdotan käyttämättä jääneen 2 000 000 euron siirtämistä kokonaisuudessaan edellä esitettyihin Kotkaniemen korjaus- ja rakennushankkeisiin. Tämän arvokkaan teon myötä maamme itsenäisyysjulistuksen 4.12.1917 eduskunnalle lukeneen Suomen ensimmäisen valtiohoitajan ja maamme kolmannen presidentin perheen kotipaikka henkilöesineineen ja Suomen itsenäistymisen aikaan liittyvine tarinoineen saisivat arvoisensa jatkumon.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  29.80.75 lisäyksenä 2 000 000 euroa ja lisää momentin perusteluihin, että määrärahaa saa käyttää Kotkaniemen korjaus- ja rakennushankkeisiin.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Anu Urpalainen /kok