TALOUSARVIOALOITE 535/2014 vp

TAA 535/2014 vp - Jyrki Yrttiaho /vr 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen ulkomaisen työvoiman käyttöä valvovien tarkastajien lisäämiseen Lounais-Suomessa

Eduskunnalle

Ulkomaisen työvoiman määrä on tällä hetkellä merkittävä Lounais-Suomessa sekä mantereella, saaristossa että Ahvenanmaalla. Alueella on suuria hankkeita, joissa ulkomaalaista työvoimaa käytetään runsaasti. Laivanrakennusteollisuuden tilauskanta on kasvussa, lisääntyvä korjausrakentaminen työllistää ulkomaalaisia ja palveluihin rekrytoidaan työvoimaa ulkomailta. Viranomaistarkastuksissa on todettu laajalti työehtorikkomuksia, kiskontaa ja syrjintää sekä veronkiertoa ja muiden yhteiskunnallisten velvoitteiden (eläkemaksut, vakuutukset, työterveyshuolto ym.) laiminlyöntejä.

Tarkastajien työ on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi ehkäistä rikkomusten ja laiminlyöntien kasvua. Valvontatyö on vaikuttanut työnantajien toimintatapaan siellä, missä sitä on voitu pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti suorittaa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  33.70.01 lisäyksenä 500 000 euroa työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenoihin ulkomaalaisen työvoiman käyttöä valvovien tarkastajien lisäämiseen Lounais-Suomessa.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Jyrki Yrttiaho /vr

​​​​