TALOUSARVIOALOITE 538/2010 vp

TAA 538/2010 vp - Jari Leppä /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Tilausvaltuuden osoittaminen valtatien 5 perusparantamiseen välillä Hurus—Hietanen

Eduskunnalle

Valtatie viiden Lusi—Mikkeli, välin Koirakivi—Hurus väylähankkeen perusparantamisen sopimusvaltuutus on 42 milj. euroa. Sopimusten kilpailutuksessa hankkeiden toteuttamisessa on säästetty 4 milj. euroa, jonka vuoksi valtiovarainministeriön esityksessä ollut myöhemmän rahoitustarpeen määrä 4,3 milj. euroa on valtion talousarvioesityksessä vähennetty 0,3 miljoonaan euroon. Säästyneellä 4 miljoonalla eurolla, jota valtuutusta on käyttämättä, on mahdollisuus jatkaa valtatie viiden perusparantamista edelleen Huruksesta Hietaseen. Välin Hurus—Hietanen perusparantamiseen kolmikaistaiseksi keskikaideväyläksi on olemassa valmiit suunnitelmat, minkä vuoksi rakentaminen päästäisiin aloittamaan heti Koirakivi—Hurus osuuden valmistuttua vuonna 2011.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentin  31.10.78 perusteluihin maininnan, että vt 5 Lusi—Mikkeli hanketta koskevasta tilausvaltuudesta osoitetaan 4 000 000 euroa valtatien 5 perusparantamisen toteuttamisen välillä Hurus—Hietanen.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Jari Leppä /kesk
  • Heli Järvinen /vihr
  • Katri Komi /kesk
  • Olli Nepponen /kok
  • Pauliina Viitamies /sd
  • Lenita Toivakka /kok

​​​​