TALOUSARVIOALOITE 538/2013 vp

TAA 538/2013 vp - Mirja Vehkaperä /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen perusväylänpitoon

Eduskunnalle

Suomen tiestö on viime vuosien aikana päässyt pahasti rapistumaan. Meillä on jo nyt yli miljardin euron korjausvelka teiden kunnossapidosta. Tämä korjausvelka vain kasvaa vuosi vuodelta, jos asiaan ei puututa nyt. Vuosittainen tarve teiden päällystämiseen on 4 000 kilometriä, josta pystytään tällä hetkellä toteuttamaan ainoastaan puolet. Tästä syystä palvelutasoa joudutaan laskemaan muun muassa laskemalla ajonopeuksia ja muuttamaan päällystettyjä teitä sorateiksi.

Huonokuntoinen tiestö aiheuttaa ongelmia liikenneturvallisuudelle. Liikenteen määrä kasvaa vauhdilla, ja raskaan kaluston mittojen sekä massojen muutosten myötä teillä liikkuu yhä suurempia yhdistelmiä.

Heikko liikenneinfrastruktuuri jarruttaa pahimmassa tapauksessa yritysten toimintamahdollisuuksia ja lisää kuljetuskustannuksia, jotka siirtyvät kuluttajien maksettaviksi tuotteiden hinnoissa. Erityisesti Pohjois-Suomen saavutettavuus ja kilpailukyky ovat pitkälti hyvän tiestön varassa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 100 000 000 euroa perusväylänpitoon.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Mirja Vehkaperä /kesk
  • Ari Torniainen /kesk