TALOUSARVIOALOITE 538/2014 vp

TAA 538/2014 vp - Jyrki Yrttiaho /vr 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen asuntojen peruskorjausavustuksiin

Eduskunnalle

Hallituksen talousarvioesityksessä ei varauduta riittävässä määrin asuntojen korjaustoimintaan. Suomen asuntokanta rapistuu vinhaa vauhtia. Asuntojen ikä ja rakennustekniset puutteet, kosteus- ja homehaitat ym. kärjistävät ongelmia. Myös väestön ikääntyminen asettaa asuinrakennusten tekniseen varustetasoon uusia vaatimuksia (mm. hissit). On välttämätöntä, että valtio tukee voimakkaasti tätä korjaustoimintaa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta palauttaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentin  35.20.55 ja osoittaa sille 20 000 000 euroa asuntojen peruskorjausavustuksiin.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Jyrki Yrttiaho /vr

​​​​