TALOUSARVIOALOITE 539/2013 vp

TAA 539/2013 vp - Mirja Vehkaperä /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen joukkoliikenteen ostoon linja-autoliikenteen peruspalvelutason turvaamiseksi maaseudulla

Eduskunnalle

Joukkoliikenteen ostoon varatut määrärahat laskevat, vaikka joukkoliikenteelle asetetaan yhä suuremmat käyttäjätavoitteet. Joukkoliikennettä, erityisesti linja-autoliikennettä, ei saada tasolle, jolla se kilpailisi henkilöauton kanssa, ilman yhteiskunnan riittävää taloudellista panostusta. Pääkaupunkiseutu on ainoa alue, jossa on edellytykset itsekannattavalle joukkoliikenteelle. Muualla Suomessa väestöpohja ei riitä edes kaupungeissa niin laajamittaiseen julkisen liikenteen käyttöön, että valtion tukea ei tarvittaisi. Jo muutaman kymmenen miljoonan euron lisäpanostus joukkoliikenteen ostoon toisi merkittävän parannuksen linja-autoliikenteen palveluihin. Maaseudun joukkoliikennettä uhkaa viimeistenkin linja-autoyhteyksien lopettaminen, ellei valtio osallistu suuremmalla summalla kustannuksiin.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.30.63 lisäyksenä 10 000 000 euroa maaseudun joukkoliikenteen palvelutason turvaamiseen ja kehittämiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Mirja Vehkaperä /kesk
  • Ari Torniainen /kesk