TALOUSARVIOALOITE 54/2013 vp

TAA 54/2013 vp - Lasse Hautala /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Lossanmäen rautatien alikulkusillan korottamisen suunnitteluun Teuvalla

Eduskunnalle

Ratahallintokeskuksessa ovat suunnitelmat käynnissä Suupohjan radan kunnostamishankkeelle. Radan kunnostamisen yhteydessä olisi järkevää maantielain mukaisin suunnitelmin toteuttaa myös Teuvan Lossanmäellä olevan rautatien alikulkusillan korottaminen.

Lossanmäen alikulkusilta on yhtä vanha kuin ratakin eli lähes 100-vuotias. Alikulun leveys on alle 4 metriä ja korkeus 2,8 metriä. Korkeutta on siis vähemmän kuin nykyaikaisissa kuorma-autoissa, eivätkä edes henkilöautot voi kohdata alikulussa.

Alikulun kauttaliikenne on varsin vilkasta. Sen kautta kuljetaan mm. uudelle Lossanmäen asuntoalueelle ja ulkoilukeskus Parraan, jota kehitetään seudullisella yhteistyöllä. Alikulku on nykyisellään monessakin mielessä vaarallinen. Esimerkiksi henkilöauton ja jalankulkijan kohdatessa syntyy valitettavan usein vaaratilanteita. Molemmin puolin olevat laajakulmapeilit vastaantulijoiden havaitsemiseksi eivät nekään takaa turvallista kulkua ahtaan aukon läpi ja sillan ali.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa Teuva—Parratien 17079 Lossanmäen rautatien alikulkusillan korottamisen suunnitteluun.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Lasse Hautala /kesk
  • Mikko Savola /kesk