TALOUSARVIOALOITE 540/2013 vp

TAA 540/2013 vp - Mirja Vehkaperä /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen

Eduskunnalle

Valtakunnallisen laajakaista kaikille -hankkeen tavoitteena on, että vuoden 2015 loppuun mennessä yli 99 prosenttia vakinaisista asunnoista sekä yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden vakinaisista toimipaikoista on enintään kahden kilometrin etäisyydellä nopeudella 100 Mbit/s toimivasta valokuitu- tai kaapeliverkosta.

Laajakaista kaikille -hanke on useasta syystä päässyt todella käyntiin vasta nyt, kun hankeaika ja -rahoitus ovat päättymässä. Monilla alueilla on ollut vaikea löytää markkinaehtoisia laajakaistaratkaisuja, ja siksi kunnallisten järjestelmien ja osuuskuntien perustaminen on ollut välttämätöntä. Nyt kun monet hyvät hankkeet olisivat lähdössä käyntiin, rahoitus loppuu.

Nämä jo valmisteilla olevat hankkeet tulisi myös toteuttaa asian tärkeyden vuoksi. Pohjois- ja Itä-Suomen maakunnissa arvioidaan, että niiden seuduilla on noin 50 miljoonan euron vaje laajakaistahankkeiden rahoituksessa vuoden 2015 loppuun mennessä. Myös vuoden 2015 jälkeen tulisi huolehtia siitä, että laajakaistaprojekteja tuetaan edelleen.

Toimivien laajakaistayhteyksien puute on kehityksen este erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa, jossa fyysiset etäisyydet ovat pitkiä. Etätyö- ja etäpalvelumahdollisuudet lisäisivät ihmisten hyvinvointia ja samalla koko alueen elinvoimaa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.40.50 lisäyksenä 25 000 000 euroa valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Mirja Vehkaperä /kesk
  • Katri Komi /kesk