TALOUSARVIOALOITE 542/2013 vp

TAA 542/2013 vp - Anu Vehviläinen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen valtatien 23 parantamiseen välillä Varkaus—Viinijärvi

Eduskunnalle

Valtatie 23 on Pohjois-Karjalalle, varsinkin maakunnan keskiselle ja pohjoiselle osalle, erittäin tärkeä yhteys eteläiseen Suomeen. Tieosuus Liperin Kontkala—Varkaus ei vastaa nykyisellään liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden vaatimuksia. Valtatien 5 parantamistoimenpiteet etelässä ovat lisänneet omalta osaltaan myös valtatien 23 vetovoimaa esimerkiksi raskaan liikenteen väylänä. Tien liikennemäärät ovatkin kasvaneet huomattavasti ennakoitua nopeammin ja raskaan liikenteen arvioidaan tulevaisuudessa edelleen kasvavan. Valtatien 23 korjaus on Pohjois-Karjalan elinkeinoelämän kehittämisen ja asukkaiden arjen sujuvuuden kannalta välttämätön. Tiesuunnitelma on valmistunut.

Hanke ei vahvoista perusteluista huolimatta sisältynyt vuonna 2012 valmistuneeseen hallituksen liikennepoliittiseen selontekoon. Valtion vuoden 2013 talousarviossa hankkeen toteuttamiseen osoitetaan kuitenkin 5 miljoonan euron määräraha, jolla valtatien perusparantaminen saadaan liikkeelle vuoden 2013 aikana. Valtion tulee osoittaa jatkossa määrärahat hankkeen toteuttamiseksi kokonaisuudessaan. Tiehanke on Pohjois-Karjalan tiestön kärkihanke. Hankkeen kokonaisbudjetti on 43,3 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 5 000 000 euroa valtatien 23 vaiheittaiseen parantamiseen välillä Varkaus—Viinijärvi.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Anu Vehviläinen /kesk
  • Eero Reijonen /kesk
  • Anne Kalmari /kesk
  • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
  • Riitta Myller /sd