TALOUSARVIOALOITE 546/2013 vp

TAA 546/2013 vp - Ville Vähämäki /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 27 kehittämissuunnitelman toimeenpanoon Ylivieskan keskustan tuntumassa

Eduskunnalle

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen sekä Ylivieskan kaupungin toimeksiannosta on laadittu valtatien 27 kehittämissuunnitelma vuosille 2010—2030. Kehittämissuunnitelmassa käsiteltävä tieosuus on 5,4 km pitkä ja sijaitsee Ylivieskan keskustan tuntumassa.

Valtatien kyseisellä osuudella on kaksi kaistaa, ja tie on leveydeltään 10—12 metriä pois lukien eteläinen ylikulkusilta, jonka ajoradan leveys on vain kahdeksan metriä. Jaksolla on yksi maantieliittymä ja kuusi katuliittymää, joista kaksi on kiertoliittymiä.

Liikennemäärä on Liikenneviraston vuoden 2008 kartan mukaan ollut Ylivieskan kauppakeskittymän kohdalla noin 10 000 autoa vuorokaudessa. Valtatien 27 ylikulkusillan kohdalla ajoneuvomäärät ovat kasvaneet jopa 25 prosenttia.

Nykyisillä liikennemäärillä sekä liikennejärjestelyillä valtatie 27 on onnettomuuksille herkkä ja vaatii liikenneturvallisuuden parantamiseksi vuosien 2010—2030 kehittämissuunnitelman mukaisia muutoksia.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 300 000 euroa valtatien 27 kehittämissuunnitelman käynnistämiseen Ylivieskan keskustan tuntumassa.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Ville Vähämäki /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Pirkko Mattila /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps