TALOUSARVIOALOITE 547/2013 vp

TAA 547/2013 vp - Tuula Väätäinen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen yksityisten teiden valtionapuun

Eduskunnalle

Metsäauto- ja muut paikallistiet ovat metsätalouden verisuonisto. Itä-Suomessa ne palvelevat myös maatalouselinkeinon, kasvavien bioenergiakuljetusten ja matkailun tarpeita. Yksityisteiden ylläpitoon tarkoitettu määräraha oli vielä vuonna 2011 23 milj. euroa, vuonna 2012 13 milj. euroa, ja tälle vuodelle se alennettiin 9 milj. euroon. Ensi vuodelle hallitus esittää määrärahan edelleen alentamista 5 milj. euroon.

Määrärahan raju aleneminen on jo nyt heijastunut ja tulee jatkossa vielä rajummin heijastumaan yksityistieverkon kuntoon ja sen kykyyn palvella metsäteollisuuden kuljetustarpeita ja maamme energiahuollon kannalta välttämättömiä bioenergiakuljetuksia. Samanaikaisesti kuntien mahdollisuudet tukea yksityisteitä ovat taloustilanteen vuoksi heikentyneet, mikä entisestään heikentää yksityisteiden kuntoa. Yksityisteiden valtionavun tarve olisi vähintään vuoden 2011 tason mukainen, mutta valtion taloustilanteen perusteella määrärahan säilyttäminen tämän vuoden 9 milj. euron tasossa on perusteltua. Yksityisteiden tukeminen on myös investointi kansallisvarallisuuteen, eikä se ole pelkästään kuluerä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.50 lisäyksenä 4 000 000 euroa yksityisteiden valtionapuun.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Tuula Väätäinen /sd
  • Elsi Katainen /kesk
  • Kari Rajamäki /sd
  • Pentti Oinonen /ps
  • Markku Rossi /kesk
  • Kimmo Kivelä /ps
  • Seppo Kääriäinen /kesk
  • Erkki Virtanen /vas