TALOUSARVIOALOITE 548/2013 vp

TAA 548/2013 vp - Stefan Wallin /r 

Tarkistettu versio 2.0

Suomennos

Määrärahan osoittaminen kalastuslupamaksujen palautuksiin

Eduskunnalle

Kiinnostus viehekalastukseen kasvaa jatkuvasti. Valitettavasti kalaistutusten ja muun vesienhoidon resurssit eivät ole kasvaneet vastaavassa määrin. Nykyään viehekalastajat maksavat lakisääteisen viehekalastusmaksun koko vuoden kalastuskortista 29 euroa ja seitsemän päivän kortista 7 euroa.

Kalastuslupamaksuista ja viehekalastusmaksuista saatavat varat käytetään kalavesien hoitoon, mm. kalanistutuksiin ja kalavesien kunnostuksiin, korvauksiin vesienomistajille, kalatalousneuvontaan ja kalataloushankkeisiin. Jotta pidemmän päälle taattaisiin kestävä kalakanta ja korvattaisiin paremmin vesienomistajille viehekalastuksen vaikutukset yksityisillä vesillä, viehekalastusmaksua tulee korottaa.

Korottamalla viehekalastusmaksu koko vuoden kalastuskortin osalta 29 eurosta 40 euroon (talousarvioesityksessä maksua korotetaan 31 euroon) ja seitsemän päivän kortin osalta 7 eurosta 14 euroon tulot momentilla 12.30.43 kasvavat 1 092 000 euroa. Tällä summalla voidaan korottaa maa- ja metsätalousministeriön pääluokassa osoitettua määrärahaa kalastuslupamaksujen palautuksiin vesienomistajille.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  30.40.52 lisäyksenä 1 092 000 euroa kalastuslupamaksujen palautuksiin.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Stefan Wallin /r