TALOUSARVIOALOITE 549/2013 vp

TAA 549/2013 vp - Stefan Wallin /r 

Tarkistettu versio 2.0

Suomennos

Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Kullan ja Slätsin kylien välille Kemiönsaaren kunnassa

Eduskunnalle

Pyörämatkailu on ekologisesti kestävä matkailun muoto, mikä myös edistää yleistä kansanterveyttä. Myös Kemiönsaarella kasvaa kevyen liikenteen väylien tarve jalan tai pyörällä liikkuville. FN Steels -yrityksen konkurssin takia kunta panostaa nyt matkailun kehittämiseen korvaavana elinkeinona. Tässä onnistumiseksi tarvitaan myös investointeja kevyen liikenteen väyliin.

Kevyen liikenteen väylän jatkaminen Kullan ja Slätsin kylien välillä tiellä 183 on edellytys sille, että kunnan määrätietoiset panostukset pyörämatkailuun onnistuisivat täysimääräisesti. Hanke parantaisi myös liikenneturvallisuutta kyseisellä tieosuudella.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 690 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Kullan ja Slätsin kylien välille Kemiönsaaren kunnassa.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Stefan Wallin /r