TALOUSARVIOALOITE 55/2014 vp

TAA 55/2014 vp - Lauri Heikkilä /ps ym.

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen Someron Kiiruun koulurakennuksen suunnitteluun ja rakentamiseen

Eduskunnalle

Noin 500 oppilaan yläkoulu Somerolla on päätetty purkaa, koska tutkimuksissa on löytynyt niinpaljon puutteita, että tilojen korjaaminen ei välttämättä poista sisäilmaongelmia. Koulun oppilaat joutuvat väistötiloihin, ja heitä joudutaan siirtämään useisiin eri tiloihin Somerolla.

Kiiruun koulurakennuksessa on isoja puutteita vesikatteessa, yläpohjassa, perustassa, seinissä ja lattioissa sekä asbestia ja kosteutta. Koulun kuntoa tutkinut työryhmä esitti yksimielisesti koulun purkamista ja uuden koulun rakentamista. Syyskuussa 2013 Someron kaupungin rakennustarkastaja teki päätöksen rakennuksen purkamisesta. Someron kaupunginvaltuusto on päättänyt uuden koulurakennuksen rakentamisesta. Someron kaupunki on arvioinut, että uusi koulurakennus maksaisi vähintään 15 miljoonaa euroa ja rakennuksen pitäisi valmistua vuonna 2016.

Vuodelle 2013 valtionosuutta myönnettiin ainoastaan yhden koulun rakentamiseen koko Varsinais-Suomen maakunnassa. Päätös on kestämätön Kiiruun koulun suuren oppilasmäärän vuoksi.

Työn suunnittelun aloittamiseen tarvitaan pikaisesti riittävä määräraha, jotta oppilaat eivät joudu kärsimään väliaikaistiloista, jotka voivat vaikuttaa opetuksen tasoon ja oppilaiden kehitykseen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta palauttaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentin  29.10.34 ja osoittaa momentille 275 000 euroa Someron Kiiruun koulurakennuksen suunnitteluun ja rakentamiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Lauri Heikkilä /ps
  • Ritva Elomaa /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Ari Jalonen /ps
  • Arja Juvonen /ps
  • Anne Louhelainen /ps

​​​​