TALOUSARVIOALOITE 551/2013 vp

TAA 551/2013 vp - Stefan Wallin /r 

Tarkistettu versio 2.0

Suomennos

Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Nauvon ja Prostvikin välille

Eduskunnalle

Turunmaan saaristo on yhä suositumpi matkailukohde myös jalan tai pyörällä liikkuville matkailijoille. Paraisten läntiseen saaristoon haluaville on nykyään jatkettu pyörätie Kaarinasta Paraisten ja Nauvon väliselle lauttapaikalle. Tämän jälkeen maantie jatkuu ilman kevyen liikenteen väylää. Liikenne saaristotiellä on erittäin vilkasta ennen kaikkea kesäaikaan, ja kapea ja mutkainen tie ei yksinkertaisesti ole rakennettu nykyisille liikennemäärille. Matkailureittinä toimivan saariston kehätien ansiosta kevyen liikenteen osuus on suhteellisen suuri, ja sen arvioidaan kasvavan voimakkaasti myös jatkossa.

Osittain Euroopan aluekehitysrahaston varojen turvin Paraisten kaupunki suunnittelee hanketta, jonka tarkoituksena on parantaa maantien 180 liikenneturvallisuutta erillisen kevyen liikenteen väylän rakentamisella. Ottaen myös huomioon matkailuelinkeinojen tulevan kehityksen läntisessä saaristossa on tärkeää saattaa liikenneolot turvallisemmiksi. Kyseinen tieosuus, jolle ehdotetaan jalankulkuun ja pyöräilyyn tarkoitettua kevyen liikenteen väylää, on 13 kilometriä pitkä, ja arvioidut kustannukset ovat 2,8 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 2 800 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Nauvon ja Prostvikin välille.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Stefan Wallin /r