TALOUSARVIOALOITE 554/2013 vp

TAA 554/2013 vp - Stefan Wallin /r 

Tarkistettu versio 2.0

Suomennos

Määrärahan osoittaminen verotulojen tuottojen korottamiseen

Eduskunnalle

Tilanteessa, jossa kansantalouden kantokyky on olennaisesti heikentynyt, myös ns. saavutettuja etuja on voitava arvioida uudelleen. Eduskunta on viime vuosina rajoittanut erilaisia verovähennyksiä, kuten asuntolainojen korkojen ja vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksujen vähennyksiä, valtion kasvavan velkaantumisen ja lisätulojen tarpeen vuoksi.

Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen vähennysoikeus ansioverotulosta on vuosittain noin 600 miljoonaa euroa, mikä merkitsee noin 200 miljoonan euron verotulojen menetystä valtiolle.

Tämän hetken taloustilanteessa, jossa erilaisia verovähennyksiä pienennetään, on myös perusteltua rajoittaa työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen vähennysoikeutta. Tämä koskisi sekä työnantaja- että työntekijäjärjestöjen jäsenmaksuja.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta korottaa valtion vuoden 2014 talousarvion momentin  11.01.01 arvioitua tuottoa 50 000 000 eurolla rajoittamalla työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen vähennysoikeutta.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Stefan Wallin /r