TALOUSARVIOALOITE 555/2013 vp

TAA 555/2013 vp - Stefan Wallin /r 

Tarkistettu versio 2.0

Suomennos

Määrärahan osoittaminen viehekalastusmaksujen tuottojen korottamiseen

Eduskunnalle

Kiinnostus viehekalastukseen kasvaa jatkuvasti. Valitettavasti kalanistutusten ja muun vesienhoidon resurssit eivät ole kasvaneet vastaavassa määrin. Nykyään viehekalastajat maksavat lakisääteistä viehekalastusmaksua koko vuoden kalastuskortista 29 euroa ja seitsemän päivän kortista 7 euroa. Talousarvioesityksessä koko vuoden kalastuskortin maksua korotetaan 29 eurosta 31 euroon.

Kalastuslupamaksuista ja viehekalastusmaksuista saatavat varat käytetään kalavesien hoitoon, mm. kalanistutuksiin ja kalavesien kunnostuksiin, korvauksiin vesienomistajille, kalatalousneuvontaan ja kalataloushankkeisiin. Korottamalla viehekalastusmaksua koko vuoden kalastuskortin osalta 29 eurosta 40 euroon (talousarvioesityksessä maksua korotetaan 31 euroon) ja seitsemän päivän kortin osalta 7 eurosta 14 euroon tulot momentilla 12.30.43 kasvavat 1 092 000 euroa. Pidemmän päälle kestävän kalakannan takaamiseksi lakisääteistä viehekalastusmaksua tulee korottaa ja käyttää siten momentin 30.40.52 kasvanut tuotto palautusten korottamiseen vesienomistajille.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta korottaa valtion vuoden 2014 talousarvion momentin  12.30.43 arvioitua tuottoa 1 092 000 eurolla viehekalastusmaksun korotuksen vuoksi.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Stefan Wallin /r