TALOUSARVIOALOITE 558/2012 vp

TAA 558/2012 vp - Jan Vapaavuori /kok ym.

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen veteraanikuntoutukseen

Eduskunnalle

Rintamaveteraanien kuntoutuksen tarkoituksena on veteraanien toimintakyvyn edistäminen ja säilyttäminen niin, että he mahdollisimman pitkään selviytyvät itsenäisesti jokapäiväisistä toiminnoistaan. Kuntoutuksen tehokkuuden saavuttamiseksi tavoitteena on, että kuntoutus olisi säännönmukaista ja suunnitelmallista.

Veteraanit voivat saada maksutonta kuntoutusta rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain (1184/1988) perusteella joko avo- tai laitoskuntoutuksena ja siihen kuuluu tarpeellinen tutkimus ja hoito. Rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetussa asetuksessa (1348/1988) säädetään, ettei kuntoutusjakson väli ilman erityistä perustetta tulisi olla vuotta pitempi. Veteraanikuntoutukseen varatuilla määrärahoilla asetuksessa säädetty tavoite ei ole kattavasti toteutunut.

Vuoden 2013 talousarvioon hallitus ehdottaa veteraanien kuntoutukseen varattavaksi RAY:n tuottovaroista yhteensä 30 588 000 euroa. Esityksessä arvioidaan, että rintamaveteraaneja on vuoden 2012 lopussa 33 500 ja kuntoutettavien määräksi arvioidaan 19 725 henkilöä.

Talousarvioesitykseen varatulla määrärahalla pystytään kuntoutukseen pääsy ensi vuonna turvaamaan aikaisempaa suuremmalle osalle kuntoutukseen hakeutuvista. Haluamme kuitenkin varmistaa, että toimintakykyä edistävää ja itsenäistä selviytymistä tukevaa kuntoutusta voidaan joko avo- tai laitoskuntoutuksena rahoittaa vuosittain kaikille niille veteraaneille, jotka hakeutuvat kuntoutukseen. Tästä syystä esitämme tuntuvaa lisäystä veteraanikuntoutuksen valtionapuun. Lisäksi katsomme, että veteraanikuntoutuksen määrärahan taso tulee pysyvästi mitoittaa vuosittaisen kuntoutuksen turvaavalle tasolle.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2013 talousarvioon momentille  33.50.57 lisäyksenä 6 000 000 euroa veteraanikuntoutukseen ja lisää momentin perusteluihin lausuman, että hallitus valmistellessaan vuosien 2014—2017 kehyspäätöstä varaa riittävän määrärahan veteraanien vuosittaiseen kuntoutukseen.

Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2012

  • Jan Vapaavuori /kok
  • Jouni Backman /sd
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Kimmo Tiilikainen /kesk
  • Annika Lapintie /vas
  • Pekka Haavisto /vihr
  • Mikaela Nylander /r
  • Peter Östman /kd
  • Markus Mustajärvi /vr

​​​​