TALOUSARVIOALOITE 56/2013 vp

TAA 56/2013 vp - Lasse Hautala /kesk  

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen väylän rakentamiseen paikallistielle 17107 välillä Aninkuja—Kaksoisveräjä Kauhajoella

Eduskunnalle

Kauhajoella sijaitsevan paikallistie 17107 välillä Aninkuja—keskustan Kaksoisveräjä on varsin paljon liikennettä. Kyseinen väylä on erittäin merkittävä työpaikka- ja vapaa-ajan liikkujille. Osuus on monessakin mielessä vaarallinen. Tienkäyttäjät joutuvatkin usein vilkkaassa käytössä olevalla tiellä erilaisiin vaaratilanteisiin. Tielle tulisikin rakentaa kevyen liikenteen väylä parantamaan liikenneturvallisuutta ja käytettävyyttä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen paikallistielle 17107 välillä Aninkuja—Kaksoisveräjä Kauhajoella.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Lasse Hautala /kesk