TALOUSARVIOALOITE 56/2014 vp

TAA 56/2014 vp - Lauri Heikkilä /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Mynämäen Palolaistentien peruskorjauksen suunnitteluun

Eduskunnalle

Mynämäen kunnan alueella sijaitsevan Palolaistentien (tie 12387) osuuden Vehmaantie (tie 1950) — Kivikylä liikenneturvallisuus on merkittävästi heikentynyt. Tämä johtuu muun muassa raskaan liikenteen huomattavasta lisäyksestä, koska osuudelle on tullut uusi, 100 000 kanan kanala. Kanalaa laajennetaan parhaillaan jopa 300 000 kanan jättikanalaksi, vaikkei sille ole myönnetty edes ympäristölupaa, ja rakentaminen on jo toteutettu.

Tietä käyttävät muun muassa Mynämäen Kivikylän asukkaat asioidessaan kunnan keskustassa sekä Ihalaisten koulun ja sen läheisyydessä toimivan ryhmäperhepäiväkodin käyttäjät. Liikenneturvallisuuden kannalta tien kapeus ja mutkaisuus lisäävät onnettomuusalttiutta, ja kelirikkoaikaan tie on erittäin vaarallinen. Lisäksi tämän huonokuntoisen tien rakenne on kasvaneelle liikenne- ja tonnimäärälle kelvoton.

Alueellinen ympäristökeskus on linjannut, että liikenneturvallisuuden selkeäksi parantamiseksi tarvitaan myös kevyen liikenteen väylä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 245 000 euroa Mynämäen Palolaistentien peruskorjauksen suunnitteluun ja aloittamiseen välillä Vehmaantie—Kivikylä.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Lauri Heikkilä /ps
  • Ritva Elomaa /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Anne Louhelainen /ps
  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Ari Jalonen /ps
  • Arja Juvonen /ps

​​​​