TALOUSARVIOALOITE 560/2013 vp

TAA 560/2013 vp - Jyrki Yrttiaho /vr 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 8 parantamiseen tieosuudella Turku—Pori

Eduskunnalle

Valtatie 8 on tärkein yhteys Turusta Rauman ja Porin suuntaan, jonne ei ole suoraa rautatieyhteyttä Alueella sijaitsee useita valtakunnallisesti merkittäviä satamia ja tavaraliikenteen terminaaleja. Tavaraa valtatiellä kuljetetaan noin miljoona tonnia vuodessa. Tien riittämättömästä kapasiteetista aiheutuu päivittäistä ruuhkautumista taajamien läheisyydessä, erityisesti Raision ja Mynämäen välillä.

Valtatien 8 turvallisuus on tällä hetkellä pääteiden huonoimpia. Turun ja Porin välillä tapahtuu vuosittain n. 44 henkilöonnettomuutta, joissa kuolee 5 ihmistä.

Lisäksi tien pohjavesisuojauksissa ja meluntorjunnassa on vakavia puutteita.

Tiehallinnon mukaan yhteysväli Turku—Pori parantamisen kustannusarvio on 140 milj. euroa, joka sisältää mm. Raisio—Nousiainen-välin rakentamisen nelikaistaiseksi, Laitilan kohdan eritasoliittymät sekä ohituskaista- ja kevyen liikenteen järjestelyt.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 30 000 000 euroa valtatien 8 parantamiseen tieosuudella Turku—Pori.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Jyrki Yrttiaho /vr