TALOUSARVIOALOITE 563/2010 vp

TAA 563/2010 vp - Olli Nepponen /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen talous- ja velkaneuvonnan järjestämiseen

Eduskunnalle

Vuoden 2011 talousarviossa varataan talous- ja velkaneuvontaan 4 511 000 euroa, mikä on 500 000 euroa vähemmän kuin kuluvan vuoden budjetissa.

Työ- ja elinkeinoministeriössä asetettiin syksyllä 2008 selvitysmies tekemään kokonaisarviota talous- ja velkaneuvonnan toimivuudesta ja kehittämistarpeista. Selvitys on osa kuluttajahallinnon kehittämistyötä ja sen tulokset valmistuvat vuoden 2009 alussa.

Raportissa esitetään, että valtion tulee osoittaa riittävä määräraha talous- ja velkaneuvonnan kustannuksiin. Kuluneen 16 vuoden aikana talous- ja velkaneuvonta on osoittautunut välttämättömäksi maksukyvyttömyystilanteista selviytymisen kannalta.

Itä-Suomen alueella valtion osuus on kattanut kuluvana vuonna korkeintaan 75 % talous- ja velkaneuvonnan kokonaismenoista. Joillakin paikkakunnilla korvaus on ollut lähes riittävä, mutta esimerkiksi Kuopion kohdalla tilanne on ollut heikompi. Toistaiseksi henkilökuntaa on ollut riittävästi koko alueella.

Itä-Suomen kunnat ovat taloudellisesti vaikeassa tilanteessa. Velkaneuvonnan ongelmat ovatkin erityisesti rahojen riittävyydessä, eikä velkaneuvonnan toimintaa voida vähätellä. Neuvonnalla on merkitystä esimerkiksi kuntien sosiaalitoimen säästökohteena. Velkajärjestelyjen avulla voidaan auttaa asiakkaita niin, että toimeentulotukea ei tarvita ja ihmiset motivoidaan työnhakuun ja -tekoon.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  32.40.31 lisäyksenä 300 000 euroa talous- ja velkaneuvonnan järjestämiseen.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Olli Nepponen /kok
  • Katri Komi /kesk
  • Jari Leppä /kesk
  • Heli Järvinen /vihr
  • Pauliina Viitamies /sd
  • Lenita Toivakka /kok

​​​​